Solokvist är trist

gsr Malmköping7851    gsr Malmköping7813   gsr Malmköping7840

Vi fotografer är oftast ensavargar. Ofta, men inte alltid. Några delar studio och får gemenskap på det viset, medan jag och många med mig arbetar ensamma. Idag också oftast utan assistenter. Men att träffa kollegor och utbyta erfarenheter och umgås är viktigt. GSR är just en sådan förening där vi reklamfotografer har möjlighet att ses och ha trevligt tillsammans. Gruppen Svenska Reklamfotografer. Igår hade vi vårt årliga julbad med efterföljande middag tillsammans hos Janne och Uffe på Frog Studios. Julbadet är en av våra starka traditioner. Kräftkalaset efter sommaren samlar också alltid många medlemmar. Så här står det på vår hemsida, http://www.gsr.nu/index.php, om hur det hela startade.

GSR, Gruppen Svenska Reklamfotografer, bildades 1966 av bl.a. Arne Nilsson, Heinz von Sterneck, Stig Grip, Stig Andersson och Ulf Cronberg. Tanken var att utveckla fotografernas företag kommersiellt och att träffas regelbundet för kreativ inspiration. Prissättning, utbildning och gemensamma inköp var viktiga frågor som man började driva. Under den tid då frågan om fotografernas leveransvillkor var högt prioriterad, arbetade GSR tillsammans med SFF, Svenska Fotografers Förbund, för att lösa dessa frågor. Banden mellan GSR-SFF har alltid varit starka och de flesta medlemmarna har dubbla medlemskap.

Listan på årsmötesgäster är lång och imponerande: Rickard Avedon, Olivieri Toscani, Anton Corbijn, Teun Hocks, Dennis Savini & Irene Ruefenacht, Nadav Kander, Andreas Heumann, Derek Seaward, Hans Neleman, Knut Bry, John Parker, Georg Oddner, Dag Thorenfeldt, David Hamilton, Sven Nykvist, Pierre Winter, och många, många fler. Irvin Penn, Hans Strand och Hans Hammarsköld har besökt föreningen på lokala möten. ( Sedan den här texten skrevs har listan blivit längre )
Föreningen har nu funnits i snart 50 år, och mycket har hänt i och med branschen under dessa år, men GSR fortsätter att vara ett viktigt forum för yrkesfotografer där man kan utbyta erfarenheter, inspireras och lära.

Vi är inte lika många medlemmar längre men föreningen spelar fortfarande en mycket viktig roll. I andra länder är sammanhållning bland kollegor inte lika vanligt och vi har ofta hört av våra gäster och besökare att det är unikt med den öppna gemenskap som vi har. Vi fortsätter att gå på utställningar, utbilda och informera oss i den anda som föreningen alltid stått för. Sedan många år är jag ordförande och är väldigt stolt över föreningen och mina kollegor och vänner.

Gruppbilderna ovan har Christer Vallstrand tagit på senaste årsmötet i Mars i Malmköping då vi hälsade På Hans Gedda. Christer är så klurig så att han är också med på bilderna.

Hälsningar Pelle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s